Adatbiztonság

Jelen honlapunk adatvédelmi alapelve, hogy a honlap szolgáltatásainak használatánál személyes adatokat is kérünk Öntől. Bármely, a szervezetünk honlapján megadott személyes adat kizárólag az Ön személyes egyedi kiszolgálására és a szolgáltatásainkról szóló információk küldésére kerülnek tárolásra és feldolgozásra.

Biztosítjuk Önt, hogy adatait az érvényes személyes adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük. A személyes adatok feldolgozásakor tekintettel vagyunk az Ön magánszférájára. Minden személyes adat biztonsága számunkra fontos cél, amelyre tekintettel vagyunk. Személyes adatait, amelyekre a szervezetünk honlapján tett látogatásakor teszünk szert, bizalmasan és csak a törvényi határozatok szerint kezeljük.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, felhívjuk a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a nyilatkozatban rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

A weboldal működtetője kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére. A honlapon a partnereink honlapjai is elérhetők, amelyre ez az adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki.