Jogi nyilatkozat

Tájékoztatja Önt, hogy a honlapunk megtekintése, böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

Az oldal működtetőjének írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap tartalmának egészét vagy bármely részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. Azonban beleegyezzünk abba, hogy Ön – saját, személyes használatra – ezen oldal kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Szervezetünk honlapjának tartalma az eredetileg leírtak szerint változtatás nélkül értendő. Ha a törvény másként nem rendelkezik, semmilyen természetű garanciát nem vállalunk az Ön előtt megjelenő honlap pontosságára, megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan.

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapot bármikor felülírjuk vagy elérhetőségét megszüntessük. Szervezetünk továbbá nem garantálja, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

Mivel szervezetünk nem tudja garantálni sem a szerver, sem a szerver internet-kapcsolatának folyamatos működését, sem kizárni a szerverhez való harmadik fél általi hozzáférés lehetőségét, így nem vállalunk felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, elérhetetlenné válásából, a honlap tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért.

Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mailben vagy a honlapunkon keresztül), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy azt – minden felelősség nélkül – közzétehessük, tartalmát – részben vagy egészben – felhasználhassuk. Ön ezzel vállalja azt is, hogy a rendelkezésre bocsátott anyaggal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja szervezetünket.