Kézdiszék Kiskászon Kiskászoni Római Katolikus Templom

Kiskászoni Római Katolikus Templom

Kézdiszék Kiskászon str. Principala, Casinul Mic, jud. Covasna

Szent Margit napján közel harminc egyházi személyiség, a környékbeli papság és a katolikus egyház erdélyi vezetője, Kovács Gergely érsek jelenlétében templomszentelést tartottak Kiskászonban. Isten új hajléka magyarországi és hazai támogatás révén épült fel meglehetősen rövid idő alatt.
Az új templom egy régi, lakóházból kiváltott „templom” szomszédságában kapott helyet.

A kézdiszentléleki eklézsiát vezető Pál Ferenc plébános szerint nem volt egyszerű dolog az építkezés: a helyet egyszer megvásárolta a római katolikus egyház, majd pénzforrásokat kerestek. A szükséges pénz előteremtésében segített a magyarországi Bethlen Gábor Alap, a Kovászna Megyei Tanács, a helyi önkormányzat, a közbirtokosságok és nem utolsó sorban a hívek, mindenki szívügyének tekintette, hogy a megye egyik legkisebb települése új istenházával gyarapodjék.